O firmie Wera Inwest

Elewacja zabytkowego budynku po remoncie.Firma

Wera Inwest Grzegorz Czyż

jest podmiotem usługowym działającym od 1 czerwca 2005 roku.Przedmiotem działalności firmy jest:
  • Realizacja robót budowlanych, remontowych i konserwacyjnych na wszelkiego typu obiektach w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.
  • Specjalizacja w zakresie realizacji zadań remontowo-konserwatorskich na obiektach zabytkowych.
  • Kompletacja dostaw – w systemie dostaw bezpośrednich.


       Właściciel firmy ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu oraz podyplomowe studia zabytkoznawstwa i konserwacji dziedzictwa architektonicznego w zakresie budowli świeckich i sakralnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Sztuk Pięknych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, jak również szereg szkoleń związanych z nowymi technologiami wykorzystywanymi przy restauracji obiektów zabytkowych.


       Biorąc pod uwagę dotychczasowe bogate, poparte referencjami doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych na obiektach użyteczności publicznej i zabytkowych, w tym będących „w ciągłym ruchu” (np. muzea), oraz nabyte przez pracowników umiejętności współdziałania ze służbami konserwatorskimi i techniczno-administracyjnymi instytucji kultury narodowej, nauki i oświaty, administracji, gwarantujemy bezkonfliktowe i sprawne wykonawstwo we współpracy i pod pełnym nadzorem Inwestora.       Dysponujemy własnym zapleczem technicznym, co umożliwia nam w pełni elastyczne i co równie ważne terminowe realizacje wszelkiego rodzaju robót w zakresie renowacji obiektów zabytkowych jak i remontów budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. Ponadto posiadamy przeszkolenia w zakresie prac przy wykorzystaniu technik linowych i sporego bagażu doświadczeń z tym związanego.


Zapraszamy do współpracy.